Pravidlá Sudoku

Hlavolam Sudoku predstavuje mriežku s rozmermi 9x9. Do prázdnich políčok lúštiteľ postupne doplňuje čísla od 1 po 9 ,tak aby sa každé číslo nachádzalo práve jeden krát v:

  • každom riadku
  • každom stpĺci
  • každom 3x3 štvorci
Pravidlá sudoku

Okrem správneho vyplnenia Sudoku podľa týchto pravidiel je dôležité vylúštiť hlavolam v čo najkratšom čase. Ak si zo začiatku netrúfate na najťažšie Sudoku, vyskúšajte začiatočnícke, potom stredne ťažké a prebojujte sa až k diabolsky ťažkému Sudoku.


Ďaľšie informácie